Help Pat Placzek get life-saving cancer treatment

Apr
01

การบริจาคเพื่อช่วยเหลือ น้องแพท (ลูกของ ดร.จิมและคุณทิพย์) ซึ่งอยู่แคนาดา

ขณะนี้ เพื่อนๆ กำลังช่วยกันระดมทุนเพื่อให้น้องสามารถมารักษามะเร็งที่ศูนย์เฟรด ฮัชชิสัน ในซีแอ๊ตเติ้ลได้คะ

กรุณาตามลิงค์นี้ไปอ่านรายละเอียดเลยคะ http://www.youcaring.com/medical-fundraiser/help-pat-placzek-get-life-saving-cancer-treatment-/326039

Undefined
Posted By thaiwaadmin read more

โครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ

Feb
27

ด้วยสำนักราชเลขาธิการจะจัดโครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริรุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 1 - 24 มิถุนายน 2558 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร และมีความประสงค์ที่จะรับสมัครเยาวชนลูกหลานชุมชนไทยในเขตอาณาของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสเข้าร่วมโครงการจำนวน 2 คน โดยกำหนดคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ ดังนี้

1. เป็นเยาวชนชาย/หญิงที่มีอายุระหว่าง 18 - 23 ปี

2. เข้าใจและสามารถสื่อสารเป็นภาษาไทย

3. ไม่มีโรคประจำตัวที่อาจะเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิตในพื้นที่ทุรกันดาร
4. มีทัศนคติและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นและสิ่งแวดล้อมใหม่ได้ง่าย
5. ชอบการเรียนรู้ และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
6. มีความรู้ความเข้าใจในระดับพื้นฐานเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์
ในการนี้ เยาวชนผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไปกลับ (ไปประเทศไทย) เอง โดยสำนักราชเลขาธิการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ระหว่างการอยู่ร่วมโครงการในประเทศไทย
ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและ download ใบสมัครได้ที่www.ohm.go.th/jitarsa/ และขอให้ส่งใบสมัครมาที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ที่อยู่ Royal Thai Consulate General, 611 Larchmont Blvd., Los Angeles, CA 90004 หรือ ทาง email ที่ peerawich.h@thaiconsulatela.org ภายในวันที่ 3 เมษายน 2558

Undefined
Posted By thaiwaadmin read more

Accepting applications for TAWA president

Feb
18
It’s that time again. The current TAWA President’s term has come to an end. 

 We are now accepting an application for the President position of the Thai Association of Washington State (TAWA) and looking forward to great projects that the new President will bring to the community. The application period will start from February 15, 2015 to April 30, 2015.

Qualification & Responsibility: *
*from the by laws
- The president shall be at least 18 years of age.
The president shall serve for a 2-year term.
- The president shall be the chief executive officer of the Association.
- The president shall have the general responsibilities to supervise and control all of the assets, business and affairs of the Association. 
- The president shall preside over meetings of the members and the Board. 
- The president shall develop the upcoming year’s business plan and budget describing the activities for the Board’s review and approval. 
- The president shall be able to lead the organization and speak on behalf of the Association. 

If interested, please submit the letter of intention stating your passion, vision, projects, and your qualifications to contactus@thaiwashington.org by the dateline.

Thank you,

Undefined
Posted By thaiwaadmin read more

สนง. ผู้ดูแลนักเรียนในสหรัฐอเมริกา สถานทูตไทย ดี ซี เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

Feb
12

เปิดรับใบสมัครถึง 27 ก.พ. 58 นี้ ดูรายละเอียได้ที่: http://www.oeadc.org/News/OEANews/news-1/oea-announcement-job-020215.pdf

Posted By thaiwaadmin read more

Continental Tires Trainee Program in Bangkok

Feb
05

Please see the attached PDF file for the opportunity for Thai students to join the Trainee Pool APAC Management Trainee program at Continental Tires in Bangkok. The program is for Thai graduates with a Master’s degree in business, engineering or a related field.

Undefined
Posted By thaiwaadmin read more

Pages

Subscribe to Thai Association of Washington State RSS