บีโอไอจัดงานสัมมนาวันพุธที่ 30 ก.ค. ณ เมืองซีแอตเติล

Jul
15
สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครลอสแอนเจลิส ( บีโอไอ) จะจัด
งานสัมมนา “Investment Opportunities in Thailand”
วันพุธที่ 30 กรกฎาคม 2557 เวลา 7.30 – 10.00 น.
Posted By thaiwaadmin read more

สรุปข่าวล่าสุดเกี่ยวกับการดำเนินการสร้างความเชื่อมั่นของประเทศไทย ครั้งที่ 1/2557

Jul
01
เรียน สมาคม/ชมรม/สภา/ศูนย์/โครงการ และองค์กรคนไทยทุกแห่ง
 
ตามที่ทุกท่านอาจจะทราบดีแล้วเกี่ยวกับสถานการณ์หลังการเปลี่ยนแปลงอำนาจปกครองในประเทศไทยตลอดรอบระยะเวลาหนึ่งเดือนที่ผ่านมา ซึ่งได้ก่อให้เกิดความสับสนและท่าทีต่างๆ จากหลายกลุ่มในสหรัฐอเมริกา  จนอาจนำมาซึ่งการขาดความเชื่อมั่นที่จะลงทุน ดำเนินธุรกิจหรือไปท่องเที่ยวประเทศไทยได้
 
Undefined
Posted By thaiwaadmin read more

Thai Festival 2014 Vendor Application

Jun
26

Please find the attached files below for the application.

Undefined
Posted By thaiwaadmin read more

Thai Siam Restaurant 27th Anniversary Benefit Dinner

Jun
26
Thai Siam Restaurant is hosting their 27th Anniversary Benefit Dinner with traditional music, dancers, and local artists on Sunday August 17th from 12 pm - 8:30 pm.
 
Please see info of menu, program, and charity benefit as attached.
 
Undefined
Posted By thaiwaadmin read more

Save the Date for Samakkee Summit 2014

Jun
04

Please Save the date. Saturday, September 13th, 2014

We're honored to host a second Samakkee (สามัคคี) Summit in Seattle, WA. The Samakkee Summit is created by Thai associations in the US to bring forth Thai community leaders across the US and Canada. Please join us to create a strong community for Thai Americans.

Posted By thaiwaadmin read more

Pages

Subscribe to Thai Association of Washington State RSS