=== เงินตราสยาม ภาคที่ ๔ === My collection of Siam Banknotes (and coins too) เงินพดด้วง

TSwad's picture

พดด้วง เป็นเงินตราของไทยโบราณ ใช้แลกเปลี่ยนหมุนเวียนในราชอาณาจักรสยาม เป็นเวลายาวนาน ประมาณกว่า 600 ปี ตั้งแต่กรุงสุโขทัย อยุธยาจนถึง กรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น โดยทำจากแท่งเงินบริสุทธิ์ตามน้ำหนักพิกัดของราคา ทุบปลายทั้งสองข้างให้งอเข้าหากัน มีรูปร่างคล้ายลูกปืนโบราณ ชาวต่างประเทศเรียกเงินชนิดนี้ว่า “Bullet Coin”
 
 ที่เห็นในรูปคือเงิน ๑ บาท (เนื้อเงินแท้หนัก ๑๕.๒ กรัม) ในราชวงศ์จักรกรี (รูปกงจักร) รัชการ สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว King Mongkut (รูปพระมหา มงกุฏ)
 
 
 
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวการค้าระหว่างไทยกับต่างประเทศก็ได้ขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็วพ่อค้าชาวต่างประเทศเข้ามาค้าขายมากขึ้นและได้นำเงินเหรียญของตนมาแลกกับเงินพดด้วงจากรัฐบาลไทยเพื่อนำไปซื้อสินค้าจากราษฎรแต่ด้วยเหตุที่เงินพดด้วงผลิตด้วยมือจึงทำให้มีปริมาณไม่เพียงพอกับความต้องการส่งผลให้เกิดความไม่สะดวกและการค้าของประเทศเสียประโยชน์พระองค์จึงมีพระราชดำริที่จะเปลี่ยนรูปเงินตราของไทยจากเงินพดด้วงเป็นเงินเหรียญ
          
ในปีพ.ศ. 2400 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯให้คณะทูตไทยไปเจริญสัมพันธไมตรีกับสมเด็จพระนางเจ้าวิคตอเรียที่ประเทศอังกฤษสมเด็จพระนางเจ้าวิคตอเรีย ได้จัดส่งเครื่องทำเหรียญเงินขนาดเล็กเข้ามาถวายเป็นราชบรรณาการ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดเกล้าให้จัดทำเหรียญกษาปณ์จากเครื่องจักรขึ้นเป็นครั้งแรก เรียกกันว่า "เหรียญเงินบรรณาการ"
 
 
 
ในขณะเดียวกันคณะทูตก็ได้สั่งซื้อเครื่องจักรทำเงินจากบริษัท เทเลอร์เข้ามาในปลายปี 2401 พระองค์จึงโปรดเกล้าให้สร้างโรงงานผลิตเหรียญกษาปณ์ขึ้นที่หน้าพระคลังมหาสมบัติในพระบรมมหาราชวัง พระราชทานนามว่า "โรงกระสาปณ์สิทธิการ"ในสมัยนี้จึงถือว่ามีการใช้เหรียญกษาปณ์แบบสากลนิยมขึ้นเป็นครั้งแรกต่อมาแม้ได้ประกาศให้ใช้เงินตราแบบเหรียญแล้วก็ยังโปรดเกล้าฯให้ใช้เงินพดด้วงอยู่เพียงแต่ไม่มีการผลิตเพิ่มเติมจนกระทั่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหลังจากที่มีการนำธนบัตรออกใช้แล้ว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้เสนาบดีกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ออกประกาศให้เลิกใช้เงินพดด้วงทุกชนิดตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2447 เป็นต้นมา

 

Undefined

Comments

TSwad's picture

The bullet is from the reign of Rama II c.1824 and has the dynastic mark on top, a Chakra, and the front mark is the Krut or Garuda

เพิ่งจะได้รับเงินพดด้วงอีก ๑ บาท  เป็นรูปครุฑ ตราประจำรัชการที่ ๒
ห่วงที่ติดน่าจะเอาไว้สอยเป็นกระดุม  กลัดเสื้อราชประแตน
By TSwad --

 

{{{{Cummon in, hold my hands and let's walk together}}}} == สัญญาประคอง

TSwad's picture

ดีใจจริง ได้มาอีก ๑ บาท        คุณเดาออกหรือไม่ว่า ในรัชกาลใด

ตราพระราชลัญจกรประจำรัชกาลที่ 3 รูปปราสาท สอดคล้องกับพระนามเดิม "ทับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาเจษฏาบดินทร์ฯ พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ แห่งราชจักรีวงศ์ พระนามเดิมว่า "สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ หรือ พระองค์ชายทับ"

By TSwad --

 

{{{{Cummon in, hold my hands and let's walk together}}}} == สัญญาประคอง

TSwad's picture

Phra Bat Somdet Phra Poramenthramaha Mongkut Phra Chom Klao Chao Yu Hua (Thai: พระบาทสม เด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎฯ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว), or Rama IV, known in foreign countries as King Mongkut (18 October 1804-1 October 1868), was the fourth monarch of Siam under the House of Chakri, ruling from 1851-1868. He was one of the most revered monarchs of the country.

Outside of Thailand he is best-known as the King in the play and film The King and I, based on the 1946 film Anna and the King of Siam - in turn based on the writing of Anna Leonowens about her six years at his court.

In his reign, the pressure of Western expansionism was felt for the first time in Siam. King Mongkut embraced Western innovations and initiated the modernization of Siam, both in technology and culture—earning him the epithet "The Father of Science and Technology" in Siam.

King Mongkut was also known for his appointment of his brother, Prince Chutamani, as vice-king. Prince Chutamani was crowned in 1851 as King Pinklao. King Mongkut himself assured that Pinklao should be respected with equal honor to himself.  King Mongkut's reign was also the time when the power of the House of Bunnak reached the zenith and became the most powerful noble family of Siam.

source: one of ebay seller.

By TSwad --

 

{{{{Cummon in, hold my hands and let's walk together}}}} == สัญญาประคอง