สำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

สำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน (OSTC) ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว มีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

Undefined