ค่ายเยาวชนคืนถิ่น ณ ประเทศไทย

กระทรวงวัฒนธรรมขอแจ้งให้ทราบว่า กระทรวงจะจัดค่ายเยาวชนคืนถิ่น ณ ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 24-28 สิงหาคม 2558โดยความร่วมมือจากกระทรวงการต่างประเทศ รายละเอียดตามไฟล์แนบ

Undefined