ประกาศหาคน

ประกาศหาคน!! กงสุลแจ้งข่าวคนไทยชื่อคุณ ชญาภา ฤทธิวงค์ ตามหาคุณป้าที่ชื่อ นางเหวิน เมสเมอร์ อายุ 64 ปี ด้วยขาดการติดต่อมา 15 ปี
นางเหวินเดิมเป็นคนมุกดาหาร สมรสกับคนอเมริกันซึ่งเป็นนายทหาร ที่อยู่ที่ติดต่อได้ครั้งสุดท้ายคือ Seattle ใครเคยเห็นหรือรู้จักคุณเหวิน/ครอบครัว ช่วยติดต่อคุณชญาภาที่ chayapa.wan@hotmail.com (ภาพประกอบเป็นภาพเมื่อ 15 ปีก่อน)
 
Please help share!! Royal Thai Consulate passed a message that K.Chayapa is searching for her aunt named K.Wern Mesmer (Spelling is translated from Thai name, so may not be accurate) who married an American military personnel. Last known location in Seattle. If you know her/her family (pictures dated 15 years ago), please email to chayapa.wan@hotmail.com
 
Undefined