สนง. ผู้ดูแลนักเรียนในสหรัฐอเมริกา สถานทูตไทย ดี ซี เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

เปิดรับใบสมัครถึง 27 ก.พ. 58 นี้ ดูรายละเอียได้ที่: http://www.oeadc.org/News/OEANews/news-1/oea-announcement-job-020215.pdf