สรุปข่าวล่าสุดเกี่ยวกับการดำเนินการสร้างความเชื่อมั่นของประเทศไทย ครั้งที่ 1/2557

เรียน สมาคม/ชมรม/สภา/ศูนย์/โครงการ และองค์กรคนไทยทุกแห่ง
 
ตามที่ทุกท่านอาจจะทราบดีแล้วเกี่ยวกับสถานการณ์หลังการเปลี่ยนแปลงอำนาจปกครองในประเทศไทยตลอดรอบระยะเวลาหนึ่งเดือนที่ผ่านมา ซึ่งได้ก่อให้เกิดความสับสนและท่าทีต่างๆ จากหลายกลุ่มในสหรัฐอเมริกา  จนอาจนำมาซึ่งการขาดความเชื่อมั่นที่จะลงทุน ดำเนินธุรกิจหรือไปท่องเที่ยวประเทศไทยได้
 
ในการนี้ สถานกงสุลใหญ่จึงได้จัดทำสรุปข่าวรายสัปดาห์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในประเทศไทยของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทุกท่านได้ใช้ประโยชน์ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับกลุ่มคนในสหรัฐ ฯ ที่เกี่ยวข้องต่อไป
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
 
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส
26 มิถุนายน 2557
 

'ประยุทธ์'พบหอการค้าต่างชาติผลักดันกม.ที่ค้าง

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2557 ผู้แทนหอการค้าต่างประเทศ 7 ประเทศในกลุ่มอเมริกา และสหภาพยุโรป ประกอบด้วย สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน ออสเตรเลีย แคนาดา และเซาท์แอฟริกา ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะพร้อมกับหารือกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยบรรยากาศนั้นเป็นไปด้วยดี
ทั้งนี้ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้กล่าวให้ความมั่นใจต่อผู้แทนหอการค้าทั้ง 7 ประเทศ พร้อมอธิบายถึงแผนโรดแมพทั้ง 3 ขั้นตอน อีกทั้งยังชี้แจงว่าจะมีการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ และเตรียมที่จะมีการเจรจาด้านการค้า การลงทุน กับกลุ่มประเทศต่าง ๆอย่างเร่งด่วน พร้อมจะเร่งขยายความร่วมมือการค้าการลงทุนให้มากขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มสหภาพยุโรป
นอกจากนี้ หัวหน้า คสช. ยังชี้แจงสิ่งที่กำลังดำเนินการในขณะนี้ว่า ขอให้นักลงทุนต่างประเทศมั่นใจการทำงานภายใต้การดูแลของ คสช.ซึ่งกำลังดำเนินการ อำนวยความสะดวกด้านการค้า อาทิ การจัดทำระบบจดทะเบียนนิติบุคคลอิเลคทรอนิค และระบบให้บริการงบการเงินผ่านระบบอิเลขทรอนิคเป็นต้น รวมทั้งผลักดันกฎหมายการค้าและการพาณิชย์ที่ยังค้างอยู่ให้เรียบร้อย
 
ปลัดกต.เชิญทูตญี่ปุ่นรับฟังชี้แจงสถานการณ์ในไทย
 
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2557 นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ได้เชิญนายชิเกะคะสุ ซะโตเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย เพื่อชี้แจงสถานการณ์การเมืองล่าสุดของไทยและประเด็นที่เกี่ยวข้องระหว่างความร่วมมือระหว่างไทย - ญี่ปุ่น โดยการพบปะหารือเป็นการชี้แจงและการทำความเข้าใจรวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นกับประเทศญี่ปุ่น ซึ่งถือเป็นมิตรประเทศกับไทยมายาวนาน โดยนายสีหศักดิ์ได้ใช้โอกาสนี้เล่าถึงพัฒนาการทางการเมืองไทย โดยเฉพาะความมุ่งมั่นของไทย ดำเนินการตามโรดแมพที่ได้ประกาศไว้ จะนำไปสู่ประชาธิปไตย ส่งเสริมความปรองดองก่อนนำไปสู่การเลือกตั้ง ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญที่สร้างความเข้มแข็งให้กับไทย ในโอกาสนี้ นายสีหศักดิ์ ได้ขอให้ญี่ปุ่นมีความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจของไทย รวมทั้งได้ยืนยันว่าไทยจะให้การดูแลความปลอดภัยแก่นักลงทุนและนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น รวมทั้งไทยได้สร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวและลงทุน ด้วยการผ่อนคลายมาตรการต่างๆ อาทิ การยกเลิกเคอร์ฟิวลง
ด้านเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นได้กล่าวขอบคุณประเทศไทยที่ให้ความร่วมมือมาอย่างยาวนาน และให้ข้อมูลความคืบหน้าพัฒนาการทางการเมืองรวมทั้งนโยบายเศรษฐกิจที่ชัดเจน  ญี่ปุ่นเห็นว่าความร่วมมือระหว่างไทยและญี่ปุ่นต้องเดินหน้าต่อไป รวมทั้งประเทศญี่ปุ่นยินดีต้อนรับนายสีหศักดิ์ปฏิบัติหน้าที่แทนรัฐมนตรีต่างประเทศ เยือนประเทศญี่ปุ่น คาดว่าจะเกิดขึ้นในเดือนก.ค.นี้ 
Undefined