ขอเชิญชาวไทยในสหรัฐฯ ร่วมแสดงความจงรักภักดีในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เยือนนครชิคาโก ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๘ กันยายน ๒๕๕๖

เรียนทุกท่าน
 
ขอส่งข่าวสารข้อมูล จากทางสถานกงสุลใหญ่ ชิคาโก ในการเชิญชาวไทย ร่วมแสดงความจงรักภักดีในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเยือนชิคาโก และ การแสดงนาฎศิลป์ และดนตรีไทย โดยกระทรวงวัฒนธรรม ที่จะจัดขึ้่นที่ นครชิคาโก รายละเอียดของการจัดงานที่ชิคาโก ตาม flyer ด้านล่างนี้ค่ะ
 
ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ได้จัดงานในโอกาสเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ และขอเชิญชาวไทยผู้สนใจเข้าร่วมงาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ เช่นกัน รายละเอียดดังนี้
 
Khon & Puppet Show
 
Monday, September 30th, 7:30-9:00 pm
 
Door open 6:30 pm.
 
Ticket reserved by email: latashajacobs@livenation.com
 
Tel: 202-626-8261
 
More info: http//dc.thaiembdc.org/khon
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
 
Undefined