โรงเรียนบานเย็นขอเชิญร่วมสนุกกับการอบรมการสอนภาษาไทย

โรงเรียนบานเย็นขอเชิญร่วมสนุกกับการอบรมการสอนภาษาไทย
โดย: อาจารย์สาลี่ ศิลปสธรรม ครูแห่งชาติปี 2542 เจ้าของหนังสือสวัสดี
ผู้เข้าร่วมอบรม: ครูอาสา พ่อแม่ผู้ปกครองและผุ้สนใจทั่วไป
 
วันที่ 6-8 กันยายน 2556
 
สถานที่ Tam O’Shanter Club House: Robert Burn’s Room (ชั้นล่างของอาคารติดกับสระว่ายน้ำ)
1313 183rd Ave NE Bellevue, WA 98008-3439 ■ (425) 746-3855
 
RSVP ที่ khunyingimig@gmail.com or 425-785-1285
 
ทำไมถึงต้องเรียนภาษาไทย
ภาษาไทยสนุก ไพเราะ เป็นเอกลักลักษณ์และเป็นของคนไทยทุกคน
การเรียนและพูดมากกว่าหนึ่งภาษาทำให้พัฒนาการทางสมองเด่นชัด
เพื่อการสื่อสารอันราบรื่นในครอบครัว
เพื่อประโยชน์และเพิ่มทางเลือกของเด็กและผุ้ศึกษาในการเลือกถิ่นที่อยู่
เพื่อการพบปะอันสม่ำเสมอผ่านสื่อการเรียนการสอนและยังให้เกิดความกลมเกลียวของชุมชนชาวไทยโดยรวม
 
ทำไมถึงเป็นครูสาลี่
โรงเรียนบานเย็นนำเทคนิคของอาจารย์สาลี่มาทดลองใช้กับนักเรียนที่วัดอตัมฯ แล้ว เห็นผลเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง
ครูสาลี่เป็นผู้คิดเทคนิคการสอนผ่านหนังสือชุด “สวัสดี” ซึ่งเหมาะแก่การเรียนการสอนภาษาไทยแก่เด็กและผู้เรียนภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง
เป็นผู้ชำนาญการจัดระบบการเรียนการสอน
เป็นครูผู้สอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยให้กับหลายประเทศ เช่นออสเตรเลีย อินโดนีเซีย สวิตเซอร์แลนด์ เบลเยี่ยม และสหรัฐอเมริกา
เป็นผู้อุทิศตนให้กับการเรียนการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรม มีความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์และได้รับรางวัลครูแห่งชาติปี 2542
 

ตารางการอบรม

วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2556
5.00- 7:30          ลงทะเบียน
                            พิธีเปิด
                            ทำไมต้องมีการเรียนการสอนภาษาในต่างประเทศ
                            หลักสูตรการสอนภาษาไทยพื้นฐานสำหรับคนไทยในต่างประเทศ
                            กิจกรรมและเทคนิคการสอนภาษาไทย เล่ม 1
 
วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2556
9:00 - 5:00          กิจกรรมและเทคนิคการสอนภาษาไทย เล่ม 2
                             กิจกรรมและเทคนิคการสอนภาษาไทย เล่ม 3
                             กิจกรรมและเทคนิคการสอนภาษาไทย เล่ม 4
                             กิจกรรมและเทคนิคการสอนภาษาไทย เล่ม 5-6
 
วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2556
11:00-4:00        กิจกรรมกับเด็กที่วัดอตัม
                            กระบวนการวัดและประเมินผล
                            แนวการบริหารโรงเรียนสอนภาษาไทยในต่างประเทศ
 

 

Undefined