ต้องการพนักงานเสริฟ และแม่ครัว/พ่อครัว

ต้องการพนักงานเสริฟ และแม่ครัว/พ่อครัว ที่มีประสบการณ์ในครัว
ทำงานวันอังคาร พุทธ และ พฤหัสบดี
 
ถ้ามีใครสนใจให้ติดต่อได้ที่
206.356.5811 หรือ TanyaRachinee@hotmail.com