ข่าวประชาสัมพันธ์จาก Asian Counseling and Referral Service (ACRS)

 

ACRS มีบริการให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ การโอนสัญชาติ  เป็นประชาชนอเมริกัน โดยมีห้องเรียนสอน  การฝึกหัดสัมภาษณ์  การบริการเขียนใบสมัคร และช่วยยื่นคำร้อง รวมทั้งการช่วยเหลืออื่นๆ เกี่ยวกับการนำครอบครัว มาอยู่ในอเมริกา
 
ค่าใช้จ่ายฟรี  ถ้าเป็นผู้มีรายได้น้อย  หรือได้รับการช่วยเหลือด้านการเงิน หรืออาหารจากรัฐบาล  
 
ติดต่อขอคำปรึกษาฟรี   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
 
Asian Counseling and Referral Service (ACRS)
3639 Martin Luther King Jr. Way S.
Seattle WA 98144
Phone: 206-695-7600
 
หรือติดต่อ  จรัสศรี เย็นบุตร พูดภาษาไทยและ ลาว
Jarassri Yenbut
Case Manager (Lao, Thai speaking)
Phone: 206-774-2422
Undefined