เรียน ภ.อังกฤษ ESL กับคุณครูลี (ชาวอเมริกัน) พูดไทยได้ (Tacoma Community college)

TSwad's picture

 

ถ้าคุณเป็นแม่ (พ่อ) ลูกอ่อน  ๑-๔ ขวบ ทางโรงเรียนรับดูแลเด็กให้ฟรี  คุณครูลี 253-571-1887
 

TCC has English classes especially for parents, near the Tacoma  Mall. Students can bring
small babies to class, and we have some free childcare for kids age 1-4
(limited space!). This program is for residents only (no tourist or student
visas). For more information feel free to contact me- I speak Thai!

Lee Sledd
Madison Family Literacy
253-571-1887
 

Undefined