เว็ลคัม อจ. สุลักษณ์ ศิวรักษ์

charliewongs's picture

ส. ศิวรักษ์ ฝากไว้

"..คนไทยต่างแดนต้องมีเวลาภาวนา

ไม่ต้องไปวัดก็ได้ ไม่ไหว้พระก็ได้ แต่ถ้าไหว้พระแล้วเกิดความสงบก็ควรไหว้

ที่เราต้องการคือความสงบ รู้จักตัวเองให้มากขึ้น มีเวลาให้ลูกเมีย ให้เพื่อนฝูง

อย่าไปติดกับทีวี ติดกับคอมพิวเตอร์ อย่าไปติดกับการหาเงิน ชื่อเสียง ของปลอมทั้งนั้น

และที่ประเสริฐสุดที่พระพุทธเจ้าตรัสสอน ไม่ใช่เงิน ชื่อเสียง

แต่คือกัลยาณมิตร มีเพื่อนครับ เพื่อนที่ตักเตือนเราได้ เป็นมโนธรรมสำนึกให้เราได้.."

 

ที่มา

หนังสือเล่มล่าสุดของ อจ. ส. ศิวรักษ์

Undefined