==ร่วมด้วยช่วยเดา ๒== คุณรู้ไหม วรรณกรรมเ่ล่มใด

TSwad's picture
คุณรู้ไหม ใครเป็นคนพูด พูดกับใคร วรรณกรรมเ่ล่มใด ขยายความเพิ่มด้วย

"ทหารที่หลบซ่อนอยู่ในตู้เก็บเสื้อผ้าสตรี ย่อมหมดสิ้นศักดิ์ศรีความเป็นทหาร และตายจากความเป็นทหารไปแล้ว"

หมายเหตุ: เขียนจากความทรงจำ ไม่ได้คัดลอกมา  ความหมายอาจคราดเคลื่อนบ้าง

 

สมัครเป็นสมาชิกก่อน ถึงตอบได้

Undefined