จากบทกลอนแองโกลมาเป็นบทกลอนไทย (Most beautiful poem to poem translation)

TSwad's picture

The quality of mercy is not strain'd,
It droppeth as the gentle rain from heaven
Upon the place beneath: it is twice blest;
It blesseth him that gives and him that takes:
'Tis mightiest in the mightiest: it becomes
The throned monarch better than his crown;
His sceptre shows the force of temporal power,
The attribute to awe and majesty,

 

ข้างบนเป็นกลอน ๑๐ พยางค์ไม่เน้นสัมผัสของอังกฤษ จากเรื่อง The Mercant of Venice Act 4, Scene 1 by William Shakespeare  โดย นส. Portia ตอบโต้กับยิว Shylockในโรงศาล

คุณๆอ่านแล้วพอคุ้นๆหูบ้างไหม  

๘ บันทัดนี้ล้นเกล้ารัชกาลที่ ๖ ทรงแปลเป็นไทยกลอนสุภาพ(กลอน ๘)ดังที่ว่า

อันว่าความกรุณาปรานี                The quality of mercy is not strain'd,

จะมีใครบังคับก็หาไม่

หลั่งมาเองเหมือนฝนอันชื่นใจ It droppeth as the gentle rain from heaven 

จากฟากฟ้าสุราลัยสู่แดนดิน              Upon the place beneath

เป็นสิ่งดีสองชั้น พลันปลื้มใจ           it is twice blest;

แห่งผู้ให้และผู้รับสมถวิล             It blesseth him that gives and him that takes:

เป็นกำลังเลิศพลังอื่นทั้งสิ้น         His sceptre shows the force of temporal power

เจ้าแผ่นดินผู้ทรงพระกรุณา     The attribute to awe and majesty                                                                                        

 

อาจเป็นการลำเอียงถ้ากล้าวว่าบทไทยเพราะกว่า และจินตนาการได้กว้างกว่าบทประกิต       เลยต้องขอความกรุณาปรานี (จะมีใครบังคับก็หาไม่)   วานผู้แตกฉานทั้งไทยและประกิต ช่วยออกความเห็นด้วยจ้า

 

 

 

Undefined
TSwad's picture

 โคลงอีกบทหนึ่งที่พระองค์ท่านแปลจากโคลงโบราณฝรั่งเศส

Mon âme à Dieu

Mon Bras au roi,

Mon Coeur aux dames,

L'honneur  moi,

 มโนมอบพระผู้                      เสวยสวรรค์

แขนมอบถวายทรงธรรม์        เทอดหล้า

ดวงใจมอบเมียขวัญ              และแม่

เกียรติศักดิ์รักข้า                  มอบไว้แก่ตัว 
 

http://www.oknation.net/blog/home/video_data/948/20948/video/21109/21109.mp3  คลิกฟังเพลง
 

By TSwad --

 

{{{{Cummon in, hold my hands and let's walk together}}}} == สัญญาประคอง