บทกลอนและบทเพลง "แสงดาวสวยพราวดูเด่น ....ตาของเธอ" (Most friendship memory)

TSwad's picture

 

          แสงดาวสวยพราวดูเด่น                  เพ่งเห็นเหมือนตาของเธอ
  
เฝ้าเผลอหัวใจละเมอ                              รำพัน
        
แสงเดือนเหมือนเตือนใจเศร้า          โอ้เรารักเร้าดวงใจ
  
คอยไปเหมือนตัวแสนไกล                      รักมั่น
        
จากเธอไปแล้วใจหาย                      ดวงใจยังคิดถึงสายสัมพันธ์
   
รักมั่นมิวาย                                           คลายจาง
         
ขอเดือนช่วยเตือนใจมั่น                  ใฝ่ฝันถึงเธอทุกวัน
   
มองจันทร์นึกความสัมพันธ์                    ครั้งก่อน

ใช่แล้ว บทกลอนและบทเพลง "สายทิพย์" ที่มีโน๊ตเริ่มด้วย  ซอลมี ซอลมี เรโด่อันแสนไพเราะและกินใจ
 

ฟังเพลงนี้มาตั้งแต่  Puberty  ( วัย ห.น.แตกพาน) ด้วยความรู้สึกที่ว่าเป็นเพลงเพราะแบบสุภาพๆ มีความอ่อนหวานอยู่ในตัว ต่างจากเพลงทั่วไปที่หนุ่มน้อยรำพันถึงสาวที่ตนรักและจากมา เลยคาดเอาว่าผู้ประพันธ์น่าจะเป็นหญิงสาวหรือชายอกครึ่งศอกแบบ อ.เสรี วงษ์มณโฑ(ฑา)( ขออภัยที่ล่วงเกิน)

มารับรู้ภายหลังว่าคนที่แต่งเป็น ด.ญ. นักเีรียนประจำ (กินนอน) แต่งอาลัยเพื่อนนักเีรียนประจำ โรงเรียน วัฒนาวิทยาลัยเดียวกัน  ต้องจากกันโดยที่ฝ่ายหนึ่งเรียนจบแล้วและต้องจากไปเพื่อเรียนต่อสถาบันอื่น  ข้าพเจ้าเลยย้อนไปอ่านกลอนสายทิพย์อีกครั้งก็รู้สึกถึงความลงตัวพอดี รู้สึกว่าความสัมพันธ์นั้นลึกซึ้งและอาลัยอาวอนเป็นอย่างมาก จนกลั่นกรองความรู้สึกนันออกมาเป็นบทกลอน  (กลอน Impressionist?)

ต่อเมื่อได้อ่านบทความ อ.ชัยอนันต์ สมุทวณิช  ที่เขียนได้ดีมากและไขข้อข้องใจทุกปะการดังต่อไปนี้

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว คือประมาณ พ.ศ. 2490 เด็กหญิงคนหนึ่งอายุ 12 ปี ได้แต่งทำนองเพลงๆ หนึ่งภายในเวลาเพียง 2-3 นาที เธอเรียนเปียโนตั้งแต่อายุ 6 ขวบ ขณะที่แต่งเพลงเธอเรียนอยู่ชั้นมัธยม 2 เพลงนี้เธอมอบให้รุ่นพี่ซึ่งคอยเอาใจใส่ให้ความรักดูแลเธอในฐานะรุ่นน้องโรงเรียนประจำวัฒนาวิทยาลัยมาโดยตลอด
       
       เด็กหญิงสายสุรี วัชรเกียรติ ต่อมาคือ ดร.สายสุรี จุติกุล อดีตรัฐมนตรีหญิง และผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิสตรีและเด็ก ส่วนรุ่นพี่ซึ่งเมื่อ พ.ศ. 2490 อายุ 16 ปี เรียนอยู่ชั้นมัธยม 8 คือ แพทย์หญิงปานทิพย์ (โลจายะ) วิริยะพานิช น้องสาวของคุณชื่นสุข (โลจายะ) เก่งระดมยิง และเป็นพี่สาวของนายแพทย์สมชาติ โลจายะ หมอหัวใจมือหนึ่งซึ่งล่วงลับไปแล้ว แพทย์หญิงปานทิพย์ เป็นหมอเด็กจบจากศิริราชแล้วไปศึกษาต่อที่เพนซิลเวเนีย
       
       อาจารย์สายสุรี บอกว่า โรงเรียนวัฒนาฯ มีธรรมเนียมจับคู่ให้รุ่นพี่ดูแลรุ่นน้อง ภรรยาผมเองเคยเล่าว่า รุ่นพี่ที่ดูแลให้ความเอ็นดูถักเปียให้ด้วย
       
       ปี 2490 เป็นปีที่ปานทิพย์ โลจายะ จบการศึกษา เป็นการจากกัน ในงานคริสมาสต์ปีนั้น เด็กหญิงสายสุรี เล่นเปียโน เด็กหญิงปานทิพย์เป็นผู้แต่งเนื้อเพลง และขับร้อง
       
       นักเรียนวัฒนาฯ รุ่นกระโน้น ฟังเพลงด้วยความซาบซึ้ง เวลานั้นยังไม่มีชื่อเพลง ต่อมานักเรียนรุ่นหลังๆ เลยนำเอาชื่อของสายสุรี และปานทิพย์มารวมกัน แล้วเรียกเพลงนี้ว่า “สายทิพย์”

อ่านเต็มได้ที่นี่

http://www.manager.co.th/Daily/ViewNews.aspx?NewsID=9520000023492

                                  

Undefined
TSwad's picture

รัฐมนตรีต่างประเทศแสดงความยินดีกับ ดร. สายสุรี จุติกุล ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกคณะกรรมาธิการของสหประชาชาติในด้านการขจัดการเลือกประติบัติต่อสตรี
 
ดร. กันตธีร์ฯ กับ ดร. สายสุรี จุติกุล 

29 June 2549

เมื่อ 28 มิถุนายน 2549 ที่กระทรวงการต่างประเทศดร. กันตธีร์ ศุภมงคล รัฐมนตรีต่างประเทศ ได้พบกับ ดร. สายสุรี จุติกุล เพื่อแสดงความยินดีที่ ดร. สายสุรีฯ ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกคณะกรรมการ CEDAW หรือคณะกรรมการว่าด้วยการขจัดการเลือกประติบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ

ประเทศไทยได้เสนอชื่อ ดร. สายสุรี จุติกุล เป็นตัวแทนของประเทศในการสมัครรับเลือกตั้งสำหรับตำแหน่งสมาชิกคณะกรรมการว่าด้วยการขจัดการเลือกประติบัติต่อสตรี (Committee on the Elimination of Discrimination Against Women - CEDAW) วาระปี 2550 -2553 ซึ่งกำหนดจะมีการเลือกตั้งในระหว่างการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกประติบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women -CEDAW) สมัยที่ 14 และเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2549 ที่ประชุมรัฐภาคีอนุสัญญา CEDAW ได้เลือกตั้งสมาชิกคณะกรรมการ CEDAW จำนวน 12 ตำแหน่งจากผู้สมัครจำนวนทั้งสิ้น 23 ราย ซึ่ง ดร.สายสุรี จุติกุล ผู้สมัครของไทยได้รับเสียงสนับสนุน 100 เสียง เป็นลำดับที่ 9 ให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกคณะกรรมการดังกล่าวด้วย

ดร.สายสุรีฯ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านเด็กและสตรีในประเทศไทย ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานคณะอนุกรรมการประสานการแก้ไขปัญหาการแก้ไขเด็กและหญิง รวมทั้งเคยดำรงตำแหน่งสำคัญในเวทีระหว่างประเทศ เช่น ตำแหน่งสมาชิกคณะกรรมการอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ (Convention on the Rights of the Child ? CRC) ระหว่างปี 2544-2548 CEDAW เป็นอนุสัญญาระหว่างประเทศหลักด้านการปกป้องสิทธิสตรี ปัจจุบันมีรัฐภาคีทั้งหมด 183 ประเทศ ไทยได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาดังกล่าวโดยการภาคยานุวัติเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2528

การที่ผู้สมัครของไทยได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการซึ่งกำกับดูแลอนุสัญญาดังกล่าวถือเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการยอมรับของประชาคมระหว่างประเทศต่อคุณสมบัติของผู้สมัครของไทย และบทบาทแข็งขันของไทยในด้านสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะด้านสิทธิสตรีซึ่งมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง และองค์กรสหประชาชาติที่เกี่ยวข้องหลายองค์กรได้นำประสบการณ์ที่ดีของไทยเป็นแบบอย่างสำหรับประเทศต่างๆ ในภูมิภาค ทั้งนี้ การได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิก CEDAW เป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างประสบการณ์ของไทยและชื่อเสียงของประเทศโดยรวม รวมทั้งเป็นโอกาสที่ผู้แทนของประเทศต่างๆ จะได้นำประสบการณ์จากประเทศกำลังพัฒนาที่มีบทบาทแข็งขันด้านสิทธิสตรี เช่น ไทย ไปปรับใช้ในประเทศของตนได้ เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมการดำเนินงานของ CEDAW เพิ่มส่งเสริมการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในประเทศต่างๆ ทั่วโลกต่อไปด้วย

ดร. สายสุรีได้ขอบคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสำหรับความช่วยเหลือที่กระทรวงการต่างประเทศได้สนับสนุนในระหว่างการรณรงค์จนประสบผล และในโอกาสนี้ก็ได้ขอให้ ดร. กันตธีร์ฯ นำข้อกังวลและความเห็นของ CEDAW เกี่ยวกับสถานการณ์สิทธิสตรีในประเทศไทย ไปเรียนให้นายกรัฐมนตรีทราบด้วย ทั้งนี้ ในความเห็นของ ดร. สายสุรีฯ แม้ว่าสถานะของสตรีในประเทศไทยจะดีกว่าในหลายประเทศ แต่ก็ยังมีเรื่องที่จำเป็นต้องปรับปรุงต่อไป

By TSwad --

 

{{{{Cummon in, hold my hands and let's walk together}}}} == สัญญาประคอง