คำถวายสัตย์ปฏิญาณตน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เข้าสู่ปีที 60 แห่งการบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2553

คำถวายสัตย์ปฏิญาณตน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เข้าสู่ปีที 60 แห่งการบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2553 วันที่ 5 พฤษภาคม พุทธศักราช 2552 โดย นายกรัฐมนตรี (นายอภิสิืทธิ์ เวชชาชีวะ) นำกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณตน

Undefined